Každá úspěšná stavba začíná v laboratoři

Naše laboratoře poskytují zkoušky a technickou podporu ve všech regionech České republiky. Centrální laboratoř poskytuje technickou pomoc sesterským laboratořím skupiny VINCI ze střední a východní Evropy. Provádíme široký sortiment zkoušek podle metod EN, ČSN a rezortních předpisů, zkoušky laboratorní i zkoušky/měření in situ (přímo na místě), dále pak počáteční zkoušky typu/průkazní zkoušky pro asfalty a emulze, kamenivo, asfaltové směsi, zeminy upravené hydraulickými pojivy a mechanicky zpevněné kamenivo, zajištění technologického dohledu na stavbách.

Participujeme na vývojových programech celé skupiny VINCI a na evropských a národních výzkumných projektech. Spolupracujeme také s vysokými školami, státní správou a profesními organizacemi působícími v oboru pozemních komunikací.

V letech 2003–2005 jsme se podíleli na řešení evropského výzkumného úkolu SCORE (Superior Cold Recycling) věnovanému recyklaci za studena. Naši specialisté byli hlavními řešiteli výzkumného úkolu AVNG (Asfaltové vozovky nové generace, 2001-2002) spolupracovali také na dalších projektech - CIDEAS (Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2005 – 2011), CESTI (Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, 2013-2016), EPSILON (Použití směsí kameniva s různou odolností proti ohlazení do brusných vrstev za účelem dosažení dlouhodobě vyhovujících protismykových vlastností povrchu vozovky, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ekonomického využití přírodních zdrojů, 2017-2020), DOPRAVA 2020+ (Podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy, 2020-2022), a také se podíleli na zavádění evropských norem jako zpracovatelé řady národních příloh nebo účastníci připomínkových řízení. Jsou členy různých profesních týmů a sdružení v oblasti dopravního stavitelství.

Díky těmto příležitostem máme ve výzkumu stále nejnovější poznatky, které ve své činnosti prakticky využívá celá Skupina VINCI Construction CS, jíž jsme součástí.

Jsme součástí VINCI Construction CS, největší stavební skupiny u nás

70

let zkušeností

2000

projektů každý rok

4100

zaměstnanců

Tradice a odkaz, na které navazujeme, nás zavazují. Jsme hrdí nejen na své projekty, ale i na to, že jsme součástí největší stavební skupiny na území České republiky a Slovenska, VINCI Construction CS. Ta působí ve všech stavebních oblastech – od dopravního inženýrství po pozemní stavitelství. Buduje páteřní komunikace, železniční i tramvajové tratě, sportovní hřiště, městské komplexy nebo vodní díla, bytové domy, průmyslové haly a opravuje historické památky. VINCI Construction CS zaměstnává víc než 4000 lidí, každý rok dokončí na 2000 projektů a je součástí nadnárodního koncernu VINCI.