Udržitelnost

Ekologie

Jsme ekologicky zodpovědní. V rámci celé Skupiny VINCI Construction CS si vážíme životního prostředí a důsledně dodržujeme zásady jeho ochrany. Dbáme na prevenci znečišťování, sledujeme spotřeby energií, předcházíme vzniku odpadů a recyklujeme. Děláme zkrátka vše pro to, abychom životní prostředí zatěžovali co nejméně.

Uvědomujeme si svou zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Proto dbáme na to, aby všechny naše stavby, díky našemu výzkumu, využívaly nejmodernějších a nejšetrnějších technologií a jejich provoz odpovídal současným přísným ekologickým standardům.

Bezpečnost práce

Naším cílem je vytvářet takové pracovní prostředí, které zajistí nulovou úrazovost všech, kdo se v našich laboratořích pohybují. Bezpečné a kvalitní pracovní podmínky jsou pro nás samozřejmostí, protože víme, že lidé jsou největším bohatstvím každého podniku.

Odpovědný přístup

Jsme hrdí, že jsme společensky zodpovědnou společností, které není lhostejný osud ostatních a snaží se jim pomáhat. Máme vlastní nadaci a podporujeme i řadu dalších projektů, které dávají smysl.

Naši zaměstnanci jsou častými patrony i dobrovolníky v rámci Nadace VINCI, která podporuje hlavně osoby ohrožené sociálním vyloučením. Kromě toho podporujeme i řadu dalších dobročinných projektů, které dávají smysl a pomáhají tam, kde je potřeba.