VIALAB CZ

Zajišťujeme laboratorní, kontrolní a poradenskou činnost v oboru pozemních komunikací. Participujeme na evropských a národních výzkumných projektech. 

70

let zkušeností

Naše výzkumy

Naše laboratoře jsou vybaveny špičkovou technikou zejména pro zkoušení asfaltových pojiv, emulzí a asfaltových směsí, a také např. pro zjišťování přítomnosti dehtu v recyklátu. Disponují také speciálním zařízením na výrobu pěnoasfaltu a asfaltových emulzí, což umožňuje průběžně vyvíjet
a testovat jejich nové druhy.

V rámci rozvoje participujeme na vývojových programech celé skupiny VINCI a na evropských a národních výzkumných projektech. Spolupracujeme 
s vysokými školami, státní správou a profesními organizacemi působícími v oboru pozemních komunikací.